Takayoshi Oshima; Tom Ichibha; Kenji Oqmhula; Keisuke Hibino; Hiroto Mogi; Shunsuke Yamashita; Kotaro Fujii; Yugo Miseki; Kenta Hongo; Daling Lu; Ryo Maezono; Kazuhiro Sayama; Masatomo Yashima; Koji Kimoto; Hideki Kato; Masato Kakihana; Hiroshi Kageyama; Kazuhiko Maeda, Two‐Dimensional Perovskite Oxynitride K2LaTa2O6N with an H+/K+ Exchangeability in Aqueous Solution Forming a Stable Photocatalyst for Visible‐Light H2 Evolution, Angew. Chem.-Int. Edit. 2020, 59(24), 9736-9743, 10.1002/anie.202002534

Published APR 02 2020

Contact

Contact