Tianfang Zheng, Yanxiang Liu, Yuanlin Li, Lin Yang, Hangchen Ren, Xiao-Feng Wang, Ritsuko Fujii, Osamu Kitao, Takashi Nakamura, Shin-ichi Sasaki, Panchromatic Pt/TiO2-Based Photocatalysts Sensitized with Carboxylated Chlorin Dyads for Water Splitting Hydrogen Evolution, Appl. Surf. Sci. 2023, 619, 156570, 10.1016/j.apsusc.2023.156570

Published JAN 26 2023

Contact

お問い合わせ